Vår historia

Lydde Gårds historia

Den tidigaste anteckningen om Lydde är från 1493, då som Lyddaström. Gården drevs under lång tid främst som ett jordbruk men från 1840 breddade man verksamheten. Först startade man upp förläggarverksamhet, 1850 inrättades ett färgeri och 1875 byggdes ett tegelbruk på gården.

I takt med industrialiseringen i slutet på 1800-talet försvann förläggarverksamheten men anknytningen till textilbranschen levde kvar. Under stora delar av 1900-talet fungerade nämligen Lydde Gård som en syfabrik för blusar och skjortor.

Lydde Tegelbruk brann tyvärr ner 1972 och 1983 övergick gården i kommunal ägo.

När familjen Larson tog över gården 2003 hade den fått förfalla under många år och var i behov av en totalrenovering.

Siv och Lars Larsons stora intresse för byggnadsvård kom nu väl till användning. Så långt som det gick användes gamla metoder. Ytterväggar och fönster skrapades rent och målades med linoljefärg, innerväggarna brandskyddades med lera från trädgården.

Den fantastiska verandan som stod på stöttor restaurerades och av gårdens tio kakelugnar plockades alla utom en ner, restaurerades och återuppfördes.

“Lydde Gård har fått flera priser för kultur och byggnadsvårdsarbete samt flera priser för miljöarbete och hållbar utveckling”

När gården blev pensionat kompletterades den även med ett hus för tvätt och mangling. Tvättstugan utformades noggrant med den gamla bakstugan som förebild och är givetvis byggd med timmer och dymlingar.

Siv och Lars Larsons nogsamma renovering av Lydde Gård har inspirerat till boken ”Från förfall till pensionat”. Här finns att läsa om hur renoveringen genomförts med gammal teknik och med omtanke om husens kulturella värden samt gårdens historia.