Integritetspolicy

Lydde Gård AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller för: www.lyddegard.se

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in olika typer av personuppgifter beroende på hur du interagerar med oss. De typer av personuppgifter vi kan samla in inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Kontaktinformation: inklusive namn, e-postadress, telefonnummer och postadress.
 • Betalningsinformation: om du gör köp från oss kan vi samla in betalningsinformation för att hantera transaktioner.
 • Teknisk information: inklusive IP-adress, webbläsartyp, operativsystem och enhetsinformation.
 • Cookies och liknande tekniker: vi använder cookies och liknande tekniker för att samla in information om din webbplatsanvändning och för att förbättra din upplevelse. Läs vår cookie-policy för mer information.

2. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla avtal med dig som tex bokningar och beställningar.
 • För att kommunicera med dig, inklusive svara på dina förfrågningar och ge dig information om våra tjänster.
 • För att förbättra våra tjänster och webbplats genom analys av användningsmönster och feedback.
 • För att följa lagliga skyldigheter och krav, såsom bokföring och skatterapportering.

3. Delar vi dina personuppgifter?

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter i följande situationer:

 • Med våra samarbetspartners och leverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster.
 • Om du bokar rum hos os går bokningen via bokningssystemet Sirvoy och de agerar som personuppgiftsbiträde. Här hittar du Sirvoys Integritetspolicy.
 • Om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter, säkerhet eller egendom.

4. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk och ändring. Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna policy eller enligt tillämplig lag.

5. Dina rättigheter och val

Du har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter, inklusive rätten att få tillgång till, korrigera, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot viss behandling och dra tillbaka eventuellt samtycke du har gett. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har frågor om vår integritetspraxis, kontakta oss genom nedanstående kontaktinformation.

6. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart efter publicering. Vi uppmanar dig att regelbundet granska policyn för att hålla dig informerad om vår integritetspraxis.

7. Kontakta oss

Om du har frågor om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter, eller om du vill ta del av dina personuppgifter, alternativt få dem raderade ber vi dig kontakta oss skriftligen enligt nedan.

Lydde Gård AB

Rättarevägen 1

511 58 Kinna

info@lyddegard.se