Vackra vita förläggargårdar

När du ser dig om i Mark, kommer du ganska snart att upptäcka de vackra vita förläggargårdarna som ligger som ett pärlband utmed framförallt Häggåns dalgång. Med sina pampiga huvudbyggnader och tillhörande flygelbyggnader, utgör de ett karakteristiskt drag för Mark

Förläggarverksamhet var en företagsform som växte fram under senare delen av 1700-talet och början av 1800-talet i Sjuhäradsbygden. Förläggaren, ofta en rik bonde eller handelsborgare, köpte stora kvantiteter ull/bomull eller garner och lånade ut – förlade dem – för spinning och vävning till kvinnor i torp och gårdar runt omkring.

Förläggaren köpte sedan tygerna av kvinnorna och gjorde ofta en bra förtjänst när han i sin tur sålde dem vidare till grossister och gårdfarihandlare.

Det var först när den stora förläggarverksamheten tog fart på 1820-30-talet som de så speciella och unika förläggargårdarna i Häggåns dalgång uppfördes.

Förläggargårdarna fick en monumental utformning och placerades ofta högt och fritt i ett öppet landskap. Gårdarna är unika i det avseende att det inte funnits någon herrgårdskultur i dessa skogrika områden och det fanns således inget att efterapa.

Fönster och dörromfattningarna har utformats med stor omsorg och många förläggargårdar har likvärdiga dekorer. Att så många av förläggargårdarna blev så identiskt utformade har också att göra med släktskapet mellan förläggarna som gör det troligt att samma byggmästare uppförde husen. Förläggargårdarna blev grunden till den textila industri som är typisk för Sjuhäradsbygden.

Följ det vita pärlbandet av gårdar via den slingrande vägen mellan Kinna och Fritsla. Här passerar man bland annat Kronäng, Källäng, Kinnabacka och Salgutsred. I Häggåns dalgång finns även Haga och Risäng.

Vill du veta mer om förläggargårdarna så gå in på www.forlaggargardar.se