Pensionat med hotell standard, Kinna, Marks kommun, tygriket, logi, bed & breakfast

Naturreservat

Fantastiska utsikter, intressanta miljöer och en rik historia. Marks vackra natur bjuder in till många sköna stunder. Nedan får du en inblick i våra nio naturreservat.

1) Sju strömmar

Torestorpsån i Torestorp delar i reservatet upp sig i sju strömmar, vilket bildar et vackert och spännande naturområde. Här finns promenadstigar som tar dig genom lummig grönska och över porlande bäckar.
I kyrkoreservatet växer kungsbräken, eller safsan, som är Sveriges största ormbunke. Kanske är området som vackrast på vårkanten då vitsippor täcker marken och vattenmängden är som störst.
Sju strömmar är med i nätverket Natura 2000 som värnar om viktiga naturtyper och livsmiljöer, så att hotade och skyddsvärda arter bevaras för framtiden.

Så hittar du hit: I Kinna kör mot Örby och följ därefter skyltning mot Torestorp. Bakom Torestorps Måleri börjar stigen som leder till naturområdet.
GPS: N 57 23 244, E 12 40 754

 

2) Årenäs-Tostekulla

Naturreservatet ligger vid Lyngerns norra strand, och terrängen är starkt kuperad av ädellövsträd. Höjdskillnaden upp mot platån, Lygnersvider, är omkring 100 meter, och på flera ställen finns uppodlade partier med fantastiska utsikter över sjön.
Den speciella topografin samt ett rörligt grundvatten i sluttningarna har gett förutsättningar för en särpräglad vegetation med mycket skyddsvärd kärlväxt-, moss-, lav-, och svampflora. Den mest orörda skogen hittar du i de blockrika branterna, som har många lågor och torrträd.

Så hittar du hit: Avfart drygt 7 km sydväst om Sätila på väg mot Fjärås.
GPS: Latitud: 57° 30’ 35.169” Longitud: 12° 23’ 16.701”

 

3) Hyltenäs

Mellan Öresjöarna och Tolken tornar sig den nästan 100 meter höga kullen upp, ett perfekt utflyktsmål för den historiskt intresserade.
Från höjden kan man beskåda Marks täta skogar och vackra vattendrag. På kullen kan man se ruinerna efter köpmannen Georg Seatons jaktslott som byggdes 1915 och brann ner bara åtta år senare.

Här finns också en paviljong med tavlor som berättar om slottsherren, samt en promenadslinga vid foten av kullen, alldeles intill vattnet.
Här finns vandringsleder, toaletter, eldstad och bänkar för besökare, och det är också handikappsanpassat.

Så hittar du hit: Hyltenäs kulle ligger söder om Kinna, på en udde mellan Östra och Västra Öresjön. Från Kinna/Skene kör genom Örby och sedan mot Torestorp (18 km), följ därefter skyltning Hyltenäs kulle. Från riksväg 41 är det skyltat Hyltenäs kulle i Sundholmen.
GPS: N 57 25 010, E 12 37 657

 

4) Ramsholmen

I Ramsholmens kulturreservat kan du enkelt drömma dig bort till en tid före mobiltelefoner och stress. Här har inte landskapet förändrats mycket sedan 1800-talet, med varsamt brukade marker och omväxlande, inbjudande natur.
Vandra bland hagmarker, åkrar, ängar och granskog, medan du tar del av kulturspår och informationsskyltar som berättar hur odling och annan användning av marken har varierat över tiden i ett och samma område.
Ramsholmenområdet är Marks kommuns första kulturreservat, och omfattar delar av fastigheterna Hult, Skallared samt Ramsholmen. I öster avgränsas området av Dräggsjön, en mindre skogsjö med långgrunda stränder.

Så hittar du hit: Från Örby, kör mot Torestorp. Strax innan Två Skyttlar, parkera på parkeringsplatsen på vänster sida så ser du ingången till reservatet.
GPS: N 57 27 155, E 12 42 066

 

5) Assbergs raviner

Ravinerna i Assberg är ett praktexempel på raviner längs Viskan. Ravinerna är skapta från vattnets utgrävande sedan istiden. Här kan du uppleva en härlig blomsterprakt av gullviva, vildapel, sommarfibbla och prästkrage för att bara nämna några. Fåglar som näktergal och rosenfink trivs i området, och närmast Viskan hittar du en naturskogsliknande lövskog med gott om torrakor och kullfallna träd. Skogen är anrik och domineras av ädellövträd med ett stort inslag av gråal. Än idag betar kor som för 100 år sedan vissa delar av ravinen.
Naturreservatet är det första i kommunen som har gjorts handikappsanpassat med en lättillgänglig, 430 meter lång naturslinga med hård beläggning. Här finns också rullstolsanpassade bord, och vitmålade staket med tanke på synskadade.

Så hittar du hit: Området är lättillgängligt och kan nås t.ex. från industriområdet Assberg i Skene eller från riksväg 41 mellan Varberg och Borås. Huvudentrén till reservatet hittar du utmed industrigatan, mitt emot Skene Järn i Skene.
GPS: N 57 29 537, E 12 39 820

 

6) Liagärde

Här finns en mångskiftande och rik natur med bland annat en storslagen utsikt över stora Hålsjön, en djup och trolsk bergsravin, samt natursköna ängs- och hagmarker.
Från parkeringen vid vägkrönet har man drygt 100 meter till utsiktsplatsen på Liagärdsberget (Berget kallades fordom Valhall). Här har man en betagande utsikt över Stora Hålsjön med omgivande landskap. Vid utsiktsplatsen finns bänkar varifrån man kan njuta av utsikten över sjön.
När inlandsisen dragit sig undan för drygt 10 000 år sedan var Stora Hålsjön en del av Viskadalens mäktiga fornfjord. Från utsiktsplatsen på Liagärdsberget går en markerad stig i starkt sluttande terräng till en annan vacker utsiktsplats med ett 32 meter bergsstup, enligt sägnen en gammal ättestupa.
Stigen går vidare till en gammal stenåldersstig som kommer från en stenåldersboplats vid sjön. Här går ”Hyssnaleden” som fortsätter upp genom Liagärdsklämma, en vild och trolsk bergsravin omgiven av höga berg, jättestora granar och mossbevuxna vindfällen upp till parkeringen vid landsvägen. Ledens längd är 750 meter.
För besökande finns lägerplats med ekbänkar och bord samt grillplats på en äng nära sjöstranden. Det finns även toalett och badmöjligheter (ca 1 km från parkeringen).

Så hittar du hit: Liagärde ligger på norra sidan av Stora Hålsjön och nås från vägen mellan Hyssna och Seglora.
GPS: N 57 34 300, E 12 38 128

 

7) Björkebacka

Björkesbacka i Örby är ett naturreservat med gamla anor. Gården är väl bevarad, huset och ladugården i starkt falurött medan man lämnat brunnstugan omålad. Både boningshuset och brunnstugan har stått där sedan 1700-talet, medan kopior av ladugårdar, linbastu och smedja är nybyggda.
Längs den så kallade Naturstigen kan man se hur folk levde där förr, med hjälp av skyltar som berättar om hur jordbruk, djurhållning och skogsbruk drevs under början av 1900-talet. Vackra illustrationer hjälper till att framkalla bilder av hur ställen som det så kallade Kattadränket och Kolmilan såg ut.
Naturreservatet är lättillgängligt för alla, med en 160 meter lång hårdgjord stig, vilken är lätt att ta sig fram på och är kantad med soffor och bänkbord. Åkrarna i området ska fortsätta att brukas på gammaldags sätt, med traditionella grödor. På ängarna och hagmarkerna som fortfarande slås med lie betar får och kor av rasen Highland Cattle.

Så hittar du hit: Sväng av från väg 156 vid Haratången mot Björkesbacka. Kör ca 3 km.
GPS: N 57 27 609, E 12 49 892

 

8) Lekvad

I naturreservatet Lekvad forsar Viskan fram genom en ravin. Ras och branta sluttningar utmed ån har bidragit till mäktiga trädformationer och en stor variation i växt och djurlivet. Naturreservatet har två syften, bevarandet av biologisk mångfald samt bevarandet och återställandet av strömmande vattenmiljöer och ravinskogar. Insekter och fåglar trivs på grund av de omkullfallna träden och rishögarna, och har du tur kan du höra trummandet från en mindre hackspett som nu är en utrotningshotad art.
Genom att röja bottnen på Viskan och ta bort hinder från det forsande vattnet har man lyckats återställa området som en viktig lek- och uppväxtområde för lax.

Så hittar du hit: Reservatet ligger strax söder om Berghem. Infart från riksväg 41 vid Berghem.
GPS: N 57 27 382, E 12 35 258

 

9) Ramhultafallet

Vid sjön Lygnerns nordvästra strand finner du Ramhultafallet, en mäktig upplevelse då vattenfallet har en höjd på över 50 meter. Fallet och dess omgivningar på omkring 26 hektar har varit naturreservat sedan 1997, och är känt för dess djupa skogar och spännande natur. Eken dominerar inom reservatet, och nedanför branten utbreder sig en mäktig ek- och hasselskog med inslag av grova tallar, alar och almar.
I fallet hittar du lämningar av ett gammalt kvarnhjul som berättar att vattnet tidigare drev en kvarn.

Så hittar du hit: I Sätila kör du mot Fjärås cirka 6 km. Tag av mot vänster vid skylt Ramhulta och fortsätt sedan följa skyltning Ramhulta. En mindre parkering finns vid torpet Kronäng. En mindre stig leder från Kronäng till Ramhultafallet.
GPS: N 57 30 661, E 12 23 311.